عدم دریافت هزینه انتشار از نویسندگان محترم مقالات

با توجه به مساعدت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، تا اطلاع ثانوی هزینه‌ای بابت داوری و انتشار مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار از نویسندگان محترم مقالات دریافت نمی‌شود.