دریافت مجوز انتشار فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

فصلنامه «مطالعات مدیریت و توسعه پایدار» با هدف ایجاد فضایی مناسب برای انتشار آثار علمی برتر پژوهشگران، اساتید و محققان پیرامون مباحث «مدیریت و توسعه پایدار» مطابق مجوز انتشار شماره ۵۳۵۳۹ / ص/ 99  مورخ 24 / ۱۰ / 1399  از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان منتشر می شود.