تماس با ما

آدرس دفتر نشریه: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان. کد پستی: ۹۸۱۶۷۴۳۵۴۵

تلفن: ۰۵۴۳۱۱۳۵۵۴۱  پست الکترونیک: msds@iauzah.ac.ir

 

در صورت نیاز به مکاتبه با فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، از فرم ذیل استفاده نمایید.


CAPTCHA Image