راهنمای نویسندگان

از کلیه پژوهشگران گرامی که مقاله‌های خود را برای چاپ به فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار ارسال می‌نمایند، تقاضا می‌‏شود به موارد زیر کاملا توجه نمایند:

 

شرایط پذیرش مقالات

 • برای پیشگیری از اختلال در روند پیگیری مقالات، تنها یک بار در سامانه ثبت نام فرمایید.
 • با توجه به عدم امکان تغییر نویسنده مسئول مقاله، لطفا قبل از بارگذاری نسبت مشخص نمودن آن اقدام فرمایید.
 • مقاله باید ارزش علمی - پژوهشی داشته و با حوزه فعالیت فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار (محورهای موضوعی) تناسب داشته باشد. حوزه فعالیت این فصلنامه، مدیریت و توسعه پایدار می‌باشد و مهمترین محورهای مورد توجه در صفحه اهداف و چشم انداز فهرست شده است.
 • مقاله ارسالی باید حاصل کار پژوهشی اصیل بوده (حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش‌های دست اول نویسنده باشد) و در نشریه‌ها‌ی داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده ‌یا برای فصلنامه دیگری قبلا یا همزمان ارسال نشده باشد.
 • از ارسال مقالاتی که در فصلنامه‌های مرتبط با موضوع این فصلنامه پذیرفته نشده‌اند، پرهیز فرمایید.
 • دریافت مقاله فقط به صورت الکترونیکی و از طریق مراجعه به این آدرس صورت می پذیرد:  http://msds.iauzah.ac.ir/author

فایل‌های مورد نیاز

لطفا در هنگام ارسال مقاله، فایل‌های ششگانه ذیل ارسال شود:

 1. فرم مشخصات نویسندگان را از اینجا دانلود نمایید.
 2. فرم اصل مقاله را از اینجا دانلود نمایید.
 3. فرم چکیده مبسوط را از اینجا دانلود نمایید.
 4. فرم تعهد نویسندگان را از اینجا دانلود نمایید (این فایل را پس از تکمیل و امضاء، اسکن نموده و ارسال نمایید).
 5. فرم تعارض منافع را از اینجا دانلود نمایید (این فایل را پس از تکمیل و امضاء، اسکن نموده و ارسال نمایید).
 6. ارسال درصد مشابهت‌یابی از طریق سامانه noormags به همراه مقاله، الزامی می‌باشد.

 نکات مهم 

 1. فایل مقاله بدون نام نویسندگان در قالب doc و یا docx  بارگذاری شود.
 2. داوری مقالات در این فصلنامه به صورت دوسو ناشناس انجام می شود از این رو لازم است تا مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی (شامل نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب ، با درج مرتبه علمی و سازمان متبوع نویسندگان در پانویس صفحه) در فایلی جداگانه بارگذاری شود.         
 3. نشانی (آدرس پستی و کدپستی)، تلفن و پست الکترونیک نویسنده عهده دار مکاتبات در فایل مشخصات مشخص شود.
 4. نام نویسندگان به هیچ صورتی نباید در نام فایل اصلی مقاله و یا فایل پاسخ به داوران درج شده باشد.

ساختار کلی مقاله

- بدنه اصلی مقاله باید شامل چکیده، کلیدواژه، مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها و منابع باشد.
- شیوه استناد به صورت درون متنی به سبک استناددهی انجمن روانشناسان آمریکا (APA) باشد.
- فهرست منابع نیز به صورت الفبایی، بر اساس سبک انجمن روانشناسان آمریکا در انتهای مقاله به صورت یکسان و مطابق روش زیر تنظیم شده باشد:  

 • برای کتاب: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک)، احتمالاً نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، محل نشر: نام ناشر.
 • برای نشریه: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال نشر). عنوان مقاله، احتمالاً نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، نام نشریه (ایتالیک)، دوره ( شماره انتشار)، صفحات.
 •  برای آگاهی کامل از شیوه استناددهی به سایت، با نشانیhttps://www.landmark.edu/library/citation-guides/apa-citation-style-guide مراجعه فرمایید.
 • رسم الخط، نقطه گذاری و واژه های معادل در زبان فارسی بر مبنای مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی http://www.persianacademy.ir است.
 • معادل­های فارسی واژگان، اسامی و همچنین اصطلاح ­های خارجی مهم در متن، با اعداد تک از ۱ شماره ‏گذاری و در زیرنویس هر صفحه آورده شود.
 • ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی آورده شوند.
 • تمامی منابع از طریق نرم افزار اندنوت رفرنس دهی شوند.

هزینه‌های داوری و انتشار مقاله

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).