اهداف و چشم انداز

آنچه باعث پیشرفت ملت‌ها و کشورها می‌شود، این است که از تمامی منابعی که در اختیار دارند با مدیریت بهتر استفاده نمایند.مدیریت بهتر، باعث پیشرفت انسان‌ها و رفاه بیشتر ملت‌ها و جوامع می‌شود و در اینجاست که مدیریت با توسعه پیوند می‌خورد. توسعه نیز هنگامی ارزشمند است که پایدار باشد و نیازهای نسل امروز را بدون به خطر افتادن توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهایشان برآورده سازد. لذا، با عنایت به اینکه کشور ایران با وجود برخورداری از منابع مادی و انسانی فراوان، تاکنون نتوانسته از توسعه‌نیافتگی گذار نماید، علم مدیریت همگام با علم اقتصاد می‌تواند راهگشای این نقصان باشد. فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، با استفاده از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب‌ نظر رشته‌های مدیریت و اقتصاد خواهد توانست جهت دهی ذهنی لازم را برای توسعه پایدار کشور فراهم نماید.

 اهداف فصلنامه

 فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، با انتشار مقاله های علمی و تخصصی در زمینه مدیریت و توسعه پایدار با استفاده از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب نظر رشته مدیریت، اقتصاد و جغرافیا و گرایش های ذیربط، اهداف زیر را دنبال می کند:‌

-ارتقا و توسعه فرهنگ مدیریت و جهت دهی ذهنی برای توسعه کشور

-در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان، مدیران و مسئولان کشور

-نشر شیوه های مدیریت و توسعه پایدار با دیدگاه اسلامی و بومی

-ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف سازمانها و موسسات دولتی و علمی کشور

-ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه های نو در مدیریت و توسعه پایدار از طریق نشر آثار مکتوب استادان، صاحب نظران و محققان

-انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح بین المللی

-ایجاد زمینه برای آینده اندیشی توسعه پایدار کشور

-انتشار نتایج تحقیقات و بررسی ها درباره موضوع های مدیریت و توسعه پایدار

 

جامعه مخاطب نشریه

تمامی پژوهشگران دانشگاهی و فعالان حوزه مدیریت

 

سیاست دسترسی آزاد

فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار دارای دستیابی سریع به محتوای خود به‌صورت آزاد است و به‌صورت آزاد و بدون هزینه در دسترس خوانندگان و نویسندگان قرار می‌گیرد.