موضوعات = مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-35

10.30495/msds.2021.683552

محمد تفرج خواه؛ مجید باقرزاده خواجه؛ سلیمان ایران زاده


تبیین اخلاق کار ایرانیان به مثابه نقشه راه بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-123

10.30495/msds.2021.1933561.1003

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ سید کاظم کاظمی