موضوعات = مدیریت بازرگانی
مدل سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان ، مطالعه موردی : سیستم های بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.30495/msds.2022.1949842.1032

سید کامران یگانگی؛ مریم ابراهیمی


تأثیر مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر اثربخشی سازمانی: نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.30495/msds.2022.1956518.1048

علیرضا شیشه بری؛ امیدعلی شجاعی


واکاوی و الویت‌بندی کیفیت خدمات هتل‌های 5 ستاره جزیرة کیش (مطالعه موردی پروژة جهت 2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.30495/msds.2022.1959224.1051

امیرمحسن مدنی؛ لیلا باقری نظام آباد؛ جواد جمالی