کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-35

10.30495/msds.2021.683552

محمد تفرج خواه؛ مجید باقرزاده خواجه؛ سلیمان ایران زاده