نویسنده = سلیمان ایران زاده
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-35

10.30495/msds.2021.683552

محمد تفرج خواه؛ مجید باقرزاده خواجه؛ سلیمان ایران زاده