شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه «مطالعات مدیریت و توسعه پایدار» با هدف ایجاد فضایی مناسب برای انتشار آثار علمی برتر پژوهشگران، اساتید و محققان پیرامون مباحث «مدیریت و توسعه پایدار» مطابق مجوز انتشار شماره ۵۳۵۳۹ / ص/ 99  مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان منتشر می‌شود.


  براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).


 فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار آمادگی دارد مقالات مرتبط با موضوع فصلنامه را دریافت و در حداقل زمان ممکن داوری نماید. لذا، از اساتید، دانشجویان، و محققان گرامی دعوت می‌شود مقالات علمی - پژوهشی خود را جهت بررسی و انتشار از طریق صفحه ارسال مقاله، ارسال نمایند.

 

نشریات مرتبط